Šikulové: (4,5 -6 let)2019-02-25T13:35:14+00:00

Šikulové: (4,5 -6 let)

PRO KOHO: kurz je vhodný pro všechny děti, které si chtěji zadováďet a získat základy sportovní průpravy, maximum je 15 dětí na lekci, děti cvičí samostatně

DÉLKA LEKCE: 55 min

CO S SEBOU: děti: tričko, tepláky, pevná obuv

Popis cvičení: cílem programu je všestranná pohybová průprava při využití prvků základní gymnastiky, pohybových her a stále se měnících překážkových drah.

Základem je všestranná pohybová průprava, děti se naučí základy sportovních her – dovednosti s míčem a jiným náčiním. Pohybové hry jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti (dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině).

Stále však platí, že nejlépe se učí ve strukturovaném prostředí, kde jsou pohybové a další aktivity namíchány s pořádnou dávkou zábavy a legrace.

Čemu se věnujeme:

 • důraz na všestranný pohybový rozvoj – pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj
 • gymnastická průprava – je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí věnujeme ve všech kurzech.
 • hravá forma – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra!
 • cviky pro správné držení těla – vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.
 • utváření kladného vztahu ke sportu – přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout ?
 • Budování sebedůvěry a začlenění se do skupiny
 • Ochotu zkoušet nové věci a iniciovat hru
 • Uvědomění si vlastních schopností
 • Poznávání barev a čísel
 • Schopnost naslouchat pokynům
 • Přípravu na školu