Storno poplatky2019-01-18T11:09:32+00:00

Storno poplatky

Zrušení nebo převedení kurzu účastníkem:

Zrušení kurzu před nebo v jeho průběhu –  vracíme na Váš účet poměrnou část nevychozeného kurzovného poníženého o storno poplatek 40%. Na vrácení kurzovného v průběhu kurzu vzniká nárok jen při doložení závažných důvodů ke zrušení kurzu (delší nemoc, atd).

Kurzovné si můžete převést do dalšího následujícího kurzu bez storno poplatku. V případě, že není doložen

Záloha uhrazená před zahájením kurzu se v případě stornování kurzu nevrací, nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do třetí lekce od jeho zahájení je záloha rovněž nevratná a nevzniká žádný nárok na zajištění náhradních hodin.

Kurzovné za zameškané hodiny se nevrací. Zmeškané hodiny lze po domluvě nahradit v náhradních termínech v rámci právě probíhajícího kurzu.

Zrušení kurzu nebo lekce organizátorem:

V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické důvody, nemoc), má účastník kursu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky.

V případě zrušení kurzu ze strany organizátora má účastník kurzu nárok na vrácení poměrné části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně na celý náhradní kurz.