Baby klub Rafťáček

Plavání a cvičení kojenců, batolat a dětí.

Facebook

Zrušení nebo převedení kurzu účastníkem:

Odhlásíte-li své dítě alespoň pět dní před zahájením kurzu, bude vráceno plátci celé kurzovné, celou částku lze také převést na jiný kurz (v obou případech odečítáme z částky manipulační poplatek 100,-Kč)

Zrušení kurzu v jeho průběhu – při zrušení kurzu v jeho průběhu , vracíme na Váš účet poměrnou část nevychozeného kurzovného poníženého o storno poplatek 40%. Kurzovné si můžete převést do dalšího následujícího kurzu bez storno poplatku.

Záloha uhrazená před zahájením kurzu se v případě stornování kurzu nevrací, nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do třetí lekce od jeho zahájení je záloha rovněž nevratná a nevzniká žádný nárok na zajištění náhradních hodin.

Kurzovné za zameškané hodiny se nevrací. Zmeškané hodiny lze po domluvě nahradit v náhradních termínech v rámci právě probíhajícího kurzu.

 

Zrušení kurzu nebo lekce organizátorem:

V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické důvody, nemoc), má účastník kursu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky.

V případě zrušení kurzu ze strany organizátora má účastník kurzu nárok na vrácení poměrné části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně na celý náhradní kurz.